CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP: Đỗ Quyết

PHÓ CHỦ TỊCH HĐBT: Nguyễn Viết Lượng

TỔNG BIÊN TẬP: Hoàng Văn Lương

ỦY VIÊN:
Nguyễn Trường Giang: Nghiêm Đức Thuận; Trần Viết Tiến; Nguyễn Gia Tiến; Vũ Nhất Định; Tạ Bá Thắng: Lương Công Thức; Nguyễn Lĩnh Toàn; Hoàng Đỉnh Anh; Trần Hải Anh; Trần Ngọc Anh; Nguyễn Văn Ba; Nguyễn Duy Bắc; Nguyễn Đặng Dũng; Đinh Hồng Dương; Lê Văn Đông; Hoàng Hải; Trần Văn Hinh; Dương Quang Huy; Trần Văn Khoa; Nguyễn Văn Nam; Phan Việt Nga; Nguyễn Thái Sơn; Hồ Anh Sơn; Lê Thanh Sơn; Trịnh Thế Sơn; Lê Việt Thắng; Phạm Văn Trân; Trịnh Nam Trung: Nguyễn Ngọc Trung: Vũ Đức Thắng; Vũ Quang Vinh; Thirumalaisamy P. Velavan; Keung Jong Seong; Hisao Nishijo; Gopalaterishmakone; Claus Thomas Bock; Byeong Hwa Jeon.

THƯ KÝ TÒA SOẠN: Ngô Đắc Sáng

TRỤ SỞ BAN BIÊN TẬP
Ban Thông tin - Phòng Thông tin KHQS - Học viện Quân y, 160 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 566255; 0243.31 13255
Email: tcydhqs@vmmu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số1149/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông
cấp ngày 28 - 6 - 2012
In tại Xưởng in Học viện Quân y