Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu đánh giá tỷ lệ mắc đái tháo đường của quân nhân làm việc tại các sân bay ô nhiễm dioxin ở Việt Nam Download Download PDF