Hiệu quả của sữa tăng cường vi chất dinh dưỡng đối với tình trạng hemoglobin và ferritin huyết thanh ở học sinh tiểu học sau 6 tháng can thiệp

Trần Khánh Vân, Trần Thúy Nga, Nguyễn Song Tú, Nguyễn Trần Ngọc Tú

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của sữa tăng cường vi chất dinh dưỡng (VCDD) với sự cải
thiện nồng độ hemoglobin (Hb), ferritin huyết thanh và tình trạng thiếu máu dinh dưỡng của học
sinh tiểu học. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu thử nghiệm can thiệp cộng đồng ngẫu
nhiên có nhóm đối chứng, đánh giá trước - sau can thiệp. Hai loại sữa thông dụng trên thị
trường là sữa tươi và sữa hoàn nguyên được sử dụng như thực phẩm mang tăng cường
21 loại vitamin và chất khoáng khác nhau và được bổ sung cho 02 nhóm học sinh uống với
liều lượng 2 hộp x 180 ml/ngày, 7 ngày/tuần trong 6 tháng, mỗi nhóm uống một loại sữa.
Nhóm chứng không uống sữa trong thời gian can thiệp. Kết quả: Sau khi kết thúc can thiệp,
hàm lượng Hb huyết thanh ở hai nhóm nghiên cứu cải thiện có ý nghĩa so với giai đoạn ban
đầu (p < 0,01); hàm lượng Hb sau 6 tháng và chênh lệnh Hb sau 6 tháng so với trước can thiệp
cải thiện có ý nghĩa so với nhóm chứng (p < 0,01). Chênh lệch nồng độ ferritin huyết thanh
trung vị sau 6 tháng so với trước can thiệp ở nhóm sử dụng sữa tươi tăng cường VCDD
(19,6 µg/l) và nhóm sử dụng sữa


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Xuân Ninh,
Phạm Văn Hoan. Hiệu quả bổ sung kẽm và
sprinkles đa vi chất trên bệnh tiêu chảy và
nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ suy dinh dưỡng
thấp còi 6 - 36 tháng tuổi. Tạp chí Y học Dự
phòng 2010; 10(118):17-25.
2. Le Nguyen Bao Khanh, Le Thi Hop,
Nguyen Do Van Anh, et al. Double burden of
undernutrition and overnutrition in Vietnam in
2011: Results of the SEANUTS study in 0 - 5 -
11 - year-old children. Br J Nutr 2013;
110(3):45-56.
3. Nga TT, W Pantanee, Dijkhuizen MA, et al.
Multi-micronutrient-fortified biscuits decreased
prevalence of anemia and improved
micronutrient status and effectiveness of
deworming in rural Vietnamese school children.
American Journal of Clinical Nutrition 2013;
139:1013-1021.
4. WHO, UNICEF. Focusing on anaemia:
Towards an integrated approach for effective
anaemia control. (joint statement), WHO-UNICEF,
Geneva 2004.
5. WHO-UNICEF-GAIN. Vitamin and mineral
deficiencies technical situation analysis. Global
Alliance for Improve Nutrition, Geneva press,
2006. World Health Organizaton, UNICEF,
Global Alliance for Improved Nutrition.
6. WHO. Guideline: Use of multiple
micronutrient powders for home fortification of
foods consumed by infants and children 6 - 23
months of age 2011.
7. WHO, UNICEF, United Nations University.
Iron deficiency anaemia: Assessment, prevention,
and control. A Guide for Programme Managers
2001:33-45.
8. Lindsay Allen, Omar Dary, Richard Hurrell.
Guidelines on food fortification with micronutrients.
Joint World Health Organization (WHO) and
Food and Agriculture Organization (FAO) of
the United Nations 2006.
9. Zimmermann MB, Rohner F, Dib A, et
al. Vitamin A supplementation in children with
poor vitamin A and iron status increases
erythropoietin and hemoglobin concentrations
without changing total body iron. Am Journal
of Clinical Nutrition 2006; 84:580-586.
10. Anne Sidnell, Sigrid Gibson, Rosalyn
O’Connor, et al. Nutrient intakes and iron and
vitamin D status differ depending on main milk
consumed by UK children aged 12 - 18
months - secondary analysis from the diet and
nutrition survey of infants and young children.
Journal of Nutritional Science 2016; 5(e32):1-8.