Nghiên cứu căn nguyên vi khuẩn gây nhiễm khuẩn tiết niệu tại Bệnh viện Quân y 103 (1/2017 - 12/2019)

Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thái Sơn, Lê Thu Hồng, Lê Văn Nam, Dinh Cong Pho, Kiều Chí Thành

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ và cơ cấu vi khuẩn gây nhiễm khuẩn tiết niệu (NKTN). Đối tượng
và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, kết hợp hồi cứu và tiến cứu. Tất cả bệnh nhân (BN)
có chỉ định cấy nước tiểu trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 01/2017 -
12/2019. Thu thập số liệu theo mẫu thống nhất. Lấy mẫu bệnh phẩm (nước tiểu) theo đúng quy
trình. Xét nghiệm được tiến hành tại Bộ môn, Khoa Vi sinh Y học, Bệnh viện Quân y 103 bằng
hệ thống máy định danh vi khuẩn VITEK 2 COMPACT (hãng Bio Merieux). Kết quả: Tỷ lệ cấy
khuẩn nước tiểu dương tính là 24,9%. Ở nữ giới (28,4%) cao hơn nam giới (22,9%), lứa tuổi
gặp nhiều nhất là từ 50 - 59 tuổi. Tỷ lệ cấy khuẩn nước tiểu dương tính cao nhất ở Khoa
Truyền nhiễm (31,4%), Khoa Ngoại Tiết niệu (24,6%), Khoa Hồi sức Cấp cứu (12%), các Khoa
Nội (11,8%), Khoa Thận lọc máu (10,4%). Các vi khuẩn gây NKTN thường gặp là: E.coli (34,5%),
Enterococcus spp (12,6%), Pseudomonas spp (13,2%), Streptococcus spp (10,9%) Acinetobacter
spp (7,3%) và S. aureus ( 3,4%). Kết luận: Tỷ lệ cấy khuẩn nước tiểu dương tính là 24,9%,
gặp nhiều nhất ở độ tuổi từ 50 - 59. Vi khuẩn gây nhiễm khuẩn niệu thường gặp nhất là E.coli.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm
khuẩn tiết niệu liên quan đến đặt ống thông
tiểu trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Ban
hành theo Quyết định số: 3916/QĐ-BYT ngày
28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 2017.
2. Cao Minh Nga và CS. Sự đề kháng
kháng sinh của các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn
đường tiết niệu ở người lớn. Tạp chí Y học
Thành phố Hồ Chí Minh 2010; 14(1).
3. Trần Thị Thanh Nga. Tác nhân gây
nhiễm trùng tiểu và tình hình đề kháng kháng
sinh tại Bệnh viện Chợ Rẫy 2013. Tạp chí Y
học Thành phố Hồ Chí Minh 2014; 18(4).
4. Trần Thị Thanh Nga, Các tác nhân gây
nhiễm khuẩn đường tiết niệu thường gặp và
đề kháng kháng sinh tại Bệnh viện Chợ Rẫy
năm 2010 - 2011. Tạp chí Y học thành phố
Hồ Chí Minh 2013; 17(1).
5. Flores-Mireles, AL, et al. Urinary tract
infections: Epidemiology, mechanisms of
infection and treatment options. Microbiology
2015; 13(5):269-284.
6. Sharma, D, SE Preston, and R Hage.
Emerging antibiotic resistance to bacterial
isolates from human urinary tract infections in
Grenada. Cureus 2019; 11(9):5752-5752.
7. Marques, LP, et al. Epidemiological and
clinical aspects of urinary tract infection in
community-dwelling elderly women. Braz J
Infect Dis 2012; 16(5):436-441.
8. McLellan, LK, DA Hunstad. Urinary tract
infection: Pathogenesis and outlook. Trends in
Molecular Medicine 2016; 22(11):946-957.
9. Batra, P, et al. Susceptibility pattern of
oral antimicrobials in uncomplicated UTI:
Does fosfomycin still stand effective? Journal
of Family Medicine and Primary Care 2020;
9(2):850-853.