Thuốc an thần liều cao ở bệnh nhân tâm thần phân liệt điều trị nội trú tại Bệnh viện Quân y 103

Phạm Thị Thu, Lê Văn Quang

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ bệnh nhân (BN) tâm thần phân liệt (TTPL) điều trị nội trú được kê đơn
thuốc an thần liều cao (ATLC) và mối liên quan giữa thuốc ATLC với một số đặc điểm của BN.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu trên 196 bệnh án BN được chẩn đoán TTPL,
điều trị nội trú tại Khoa Tâm thần, Bệnh viện Quân y 103, ra viện từ ngày 01/7/2019 - 31/12/2019.
Kết quả và kết luận: Tỷ lệ BN TTPL được kê đơn thuốc ATLC là 66,8%; trong đó 54,1% được
kê đơn liên tục và 12,7% được kê đơn khi cần thiết. Không thấy mối liên quan giữa kê đơn
thuốc ATLC với tuổi, giới, thời gian mang bệnh. BN được kê đơn thuốc ATLC có thời gian nằm
viện dài hơn BN được kê đơn thuốc an thần liều tiêu chuẩn có ý nghĩa thống kê (p < 0,01). BN được
kê đơn nhiều thuốc an thần và đơn kết hợp Trihex có tỷ lệ thuốc ATLC cao hơn (p < 0,01).


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Bùi Quang Huy. Tâm thần phân liệt. Nhà
xuất bản Y học, Hà Nội 2011:9-85.
2. David Taylor, Thomas RE Barnes, Allan
H Young. The Mausley prescribing guidelines
in psychiatry 13th edition. Wiley Blackwell,
London 2018:16-20.
3. Prescribing observatory for mental
health UK. Antipsychotic dosage ready reckoner
version 8. 2019.
4. Carol Paton, Thomas RE Barnes, et al.
High-dose and Combination Antipsychotic
Prescribing in Acute Adult Wards in the UK:
The Challenges Posed by p.r.n. Prescribing.
Br J Psychiatry 2008; 192(6):435-439.
5. Adesola AO, Anozie IG, Erohubie P,
James BO. Prevalence and correlation of high
dose antipsychotic prescription: Findings from
a Hospital Audit. Ann Med Health Sci Res
2013; 3(1):62-66.
6. Sim K, Su A, et al. High dose
antipsychotic use in schizophrenia: Finding op
the REAP (Research on East Asia on Psychotropic
prescriptions study. Pharmacopsychiatry 2013;
37:175-179.
7. Daeyoung Roh, Jhin-Goo Chang, et al.
Antipsychotic polypharmacy and high-dose
prescription in schizophrenia: A 5-year
comparison. Aust N Z J Psychiatry 2014;
48(1):52-60.