Đánh giá độc tính cấp, hoạt tính androgen và tác dụng tăng lực của viên nang Trường Xuân CB trên động vật thực nghiệm

Vũ Ngọc Thắng, Nguyễn Hoàng Ngân, Nguyễn Minh Phương

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá độc tính cấp, hoạt tính androgen và tác dụng tăng lực của viên nang
Trường xuân CB (TXCB) trên động vật thực nghiệm. Đối tượng và phương pháp: Viên nang
TXCB là sản phẩm nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Cao Bằng, đạt tiêu chuẩn cơ sở. Đánh giá
độc tính cấp theo hướng dẫn của OECD, hoạt tính androgen được đánh giá trên chuột cống
đực non thiến bằng thử nghiệm Hershberger theo hướng dẫn 441 của OECD. Tác dụng tăng
lực tiến hành theo phương pháp chuột bơi kiệt sức. Kết quả: Viên nang TXCB với liều 15 g/kg
thể trọng/ngày là liều cao nhất có thể dung nạp được trên chuột nhắt trắng không làm chết
chuột và không làm xuất hiện bất kỳ dấu hiệu ngộ độc nào. Viên nang TXCB liều 0,42 g/kg thể
trọng và 0,84 g/kg thể trọng đã thể hiện hoạt tính androgen khi đánh giá bằng thử nghiệm
Hershberger, làm tăng trọng lượng các cơ quan sinh dục phụ gồm túi tinh, tuyến Cowper và cơ
nâng hậu môn trên chuột cống đực non thiến. Viên nang TXCB liều 0,72 g/kg thể trọng và 1,44 g/kg
thể trọng làm tăng thời gian bơi của chuột nhắt trắng. Kết luận: Viên nang TXCB không thể
hiện độc tính cấp khi cho chuột nhắt trắng uống đến mức liều 15 g/kg thể trọng, có hoạt tính
androgen và tác dụng tăng lực khi đánh giá trên thực nghiệm.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Đỗ Trung Đàm. Phương pháp xác định độc tính của thuốc. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội 2014.
2. Viện Dược liệu. Phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý của thuốc từ dược thảo. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội 2006.
3. Phạm Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Văn Khiêm, Nguyễn Văn Khởi. Nghiên cứu độc tính cấp, bán trường diễn và tác dụng tăng lực của cao chiết cồn sâm cau. Tạp chí Dược liệu 2017; 4(22):239-247.
4. Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Trần Thị Giáng Hương, Phan Anh Tuấn và CS. Nghiên cứu hoạt tính androgen của cao lỏng Tỏa dương (Balanophora laxiflora) trên chuột đực. Tạp chí Nghiên cứu Y học 2015; 96(4):31-40.
5. Phạm Thị Hương Nhàn. Đánh giá độc tính bán trường diễn và sơ bộ nghiên cứu tác dụng kiểu androgen của cây Sâm cau Việt Nam (Curculigo orchioides Gaertn.) trên động vật thực nghiệm. Luận văn Thạc sĩ Y học. Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam 2017.
6. Nguyễn Thị Liên, Trần Thị Thu Trang, Hoàng Thị Thanh Thảo và CS. Nghiên cứu tác dụng hướng sinh dục nam của cao Ba kích trên thực nghiệm. Tạp chí Dược học 2020; 3(60):29-33.
7. OECD. Test No.420: Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Procedure 2002.
8. Ottani A, Daniela G, Francesca F.Modulatory activity of sildenafil on copulatory behaviour of both intact and castrated male rats. Pharmacology Biochemistry and Behavior 2002; 72(3):717-722.
9. OECD. OECD Guideline for Testing of Chemicals. Hershberger bioassay in rats: A short-term screening assay for (Anti) androgennic properties. TG 441, Editor^Editor. OECD Paris 2009.
10. Zhao XN, Wang XF, Liao JB, et al. Antifatigue Effect of Millettiae speciosae champ (Leguminosae) extract in mice. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 2015; 14(3):479-485.