Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá độc tính cấp, hoạt tính androgen và tác dụng tăng lực của viên nang Trường Xuân CB trên động vật thực nghiệm Download Download PDF