Đã xuất bản: 2020-12-21

Articles

Nghiên cứu căn nguyên vi khuẩn gây nhiễm khuẩn tiết niệu tại Bệnh viện Quân y 103 (1/2017 - 12/2019)
Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thái Sơn, Lê Thu Hồng, Lê Văn Nam, Dinh Cong Pho, Kiều Chí Thành